Physical Address

Wato, Balindong, Lanao del Sur
Philippines

tonsil

Home Remedy & Herbal na Gamot sa Sakit ng Lalamunan o Tonsil

Maaaring makuhaan ng ginhawa mula sa mga sintomas ng tonsillitis gamit ang mga home remedy. Ang tonsillitis ay ang pamamaga ng mga tonsil, na mga glandula sa likuran ng lalamunan na may mahalagang papel sa pagtangkal ng mga impeksiyon. Karamihan ng mga kaso ng tonsillitis ay dulot ng mga impeksiyong viral, samantalang ang mga impeksiyong bacterial ay nagreresulta sa mga 15-30% ng mga kaso. Karaniwang mas marami ang nagkakaroon ng tonsillitis sa mga bata.

tonsil

Mga Home Remedies

 • Pag-inom ng Mainit na Likido: Ang pag-inom ng mainit na likido tulad ng sabaw at tsaa ay makakatulong na magbigay ginhawa sa masakit na lalamunan. Ang ilang herbal na tsaa na may sangkap tulad ng honey, pectin, o glycerine ay maaaring makatulong sa pagbuo ng proteksiyon sa mucous membranes ng lalamunan. Gayunpaman, hindi lubos na napatunayan ang epekto ng mga herbal na tsaa sa paggamot ng tonsillitis.
 • Pagkain ng Malamig na Pagkain: Ang pagsasantabi ng lalamunan gamit ang malamig at malambot na pagkain tulad ng ice cream o frozen yogurt ay maaaring magbigay pansamantalang ginhawa sa kirot. Maari rin subukan ang mga popsicle, smoothies, o malamig na tubig. Ang mga hard candies o chewing gums na may mentol ay maaaring magbigay ng magkatulad na pakiramdam ng pagpapabawas ng kirot.
 • Iwasan ang mga Matigas na Pagkain: Ang mga matigas o matalim na pagkain tulad ng chips, crackers, o hilaw na prutas at gulay ay maaaring magdulot ng kirot at pagkairita sa mga may tonsillitis. Iwasan ang mga ito at pumili ng malambot at madaling lunuking pagkain tulad ng sabaw, sopas, o smoothies habang hindi pa bumubuti ang mga sintomas.
 • Pagmumog ng Asin at Tubig: Ang pagmumog ng asin at tubig ay maaring magbigay pansamantalang ginhawa sa pagkirot o pangangati sa likod ng lalamunan. Maghanda ng kalahating kutsarita ng asin sa 8 onseng mainit na tubig at magmumog ng ilang segundo bago ito duraan. Maari itong ulitin kung kinakailangan, ngunit dapat iwasang lunukin ang kasamang tubig. Hindi ito angkop sa mga bata dahil may panganib na ma-inhale nila ang likido at magdulot ng pagkakasakit.
 • Pagtaas ng Kaulugan sa Loob ng Bahay: Ang tuyong hangin ay maaring magdulot ng masakit na lalamunan. Maaring makatulong ang paggamit ng cool mist humidifier sa bahay upang magdagdag ng kaulugan sa hangin at magbigay ginhawa sa lalamunan. Siguruhing linisin ang humidifier araw-araw upang maiwasan ang paglago ng mapaminsalang mildew at bacteria. Kung wala kang humidifier, maaari ring humigop ng usok mula sa mainit na paliguan o banyo.
 • Iwasan ang Pagpapastress sa Boses: Ang pamamaga sa lalamunan ay maaring magdulot na maging malabo ang boses. Maari kang magpahinga at huwag muna magsalita ng malakas kapag mahapdi ang pakiramdam. Kung patuloy pa rin ang problema sa pagpapalakas ng boses, kailangan kang kumonsulta sa doktor, baka may ibang komplikasyon na kanilang mapansin.
 • Magpahinga nang Sapat: Kailangang magpahinga ang mga may tonsillitis nang sapat. Ang tamang pahinga ay makakatulong sa katawan na labanan ang viral o bacterial na impeksyon. Ang pagtuloy sa trabaho o paaralan ay hindi lamang nagpapabagal sa paggaling kundi maari rin magdulot ng panganib na maipasa ang impeksiyon sa iba.
 • Over-the-Counter na Pampatanggal Kirot: Ang mga gamot na over-the-counter na pampatanggal ng kirot tulad ng acetaminophen o ibuprofen ay makakatulong sa pagtanggal ng kirot sa lalamunan, lagnat, at iba pang masakit na sintomas ng tonsillitis. Ang aspirin ay hindi angkop sa mga bata upang maiwasan ang panganib ng Reye’s syndrome.
 • Pampatanggal Kirot na Throat Lozenges: May mga throat lozenges na naglalaman ng anesthetic upang patamain ang lalamunan at anti-inflammatory na gamot upang bawasan ang pamamaga. May ilang lozenges na naglalaman rin ng mga antisepticong sangkap upang labanan ang mga bakteriya na sanhi ng bacterial tonsillitis. Mag-ingat sa mga bata dahil ang mga lozenges ay maaring magdulot ng panganib sa kanilang kalusugan at maaring naglalaman ng benzocaine na maaaring magdulot ng masamang epekto.
 • Throat Sprays at Gargles: Ang throat sprays at gargles ay isa pang paraan upang magdala ng anesthetic, anti-inflammatory, at antiseptic na gamot diretso sa lalamunan. Pumili ng mga produkto na naglalaman ng mga aktibong sangkap tulad ng benzydamine, phenol, dibucaine, o benzocaine (para sa mas matandang bata at matatanda lamang).

Herbal Supplements

 • Lemon with Warm Water: Upang ginhawaan ang pakiramdam, maari kang maghalo ng katas ng lemon sa isang baso ng mainit na tubig at inumin ito. Ang katas ng lemon ay makakatulong sa pagtunaw ng plema, nagbibigay ginhawa sa kirot. Bukod dito, naglalaman ito ng bitamina C na maaring magpalakas ng kalusugan ng immune system at tumulong sa katawan na labanan ang mga impeksiyon.
 • Herbal Teas: Maraming uri ng herbal na tsaa ang nakapagbibigay ng ginhawa sa masakit na lalamunan. Ang clove tea at green tea ay mayroong antibacterial at anti-inflammatory na mga sangkap na makakatulong sa paglaban ng mga impeksiyon at magdulot ng ginhawa. Ang mga tsaa tulad ng raspberry, peppermint, at chamomile ay mahusay na pagpipilian para mabawasan ang pamamaga at kirot, lalo na ang peppermint tea na kilala sa kakayahang magbigay ginhawa sa kirot. (1)

Kailan Magpakonsulta sa Doktor

Ang tonsilitis ay kadalasang nawawala nang walang gamot sa loob ng ilang araw. Gayunpaman, may mga taong maaaring magpatuloy o lumalala ang kanilang mga sintomas.

Sa ilang mga sitwasyon, ito ay maaaring nangangahulugan ng komplikasyon, tulad ng isang impeksiyon na kumalat.

Dapat kontakin ng mga tao ang kanilang doktor kung sila ay nakakaranas ng mga sumusunod na sintomas:

 • Matagal na masakit na lalamunan (higit sa 2 araw)
 • Sobrang sakit sa lalamunan na nagiging sanhi ng pagiging mahirap kumain o uminom
 • Hirap sa paghinga o paglunok
 • Labis na karamdaman, kahinaan, o pagkapagod
 • Lagnat na nagtatagal nang higit sa 3 araw o umaalis nang higit sa isang araw at saka bumabalik

Ang mga magulang at tagapangalaga na napapansin ang mga senyales ng tonsilitis sa isang bata ay dapat itong dalhin sa doktor.

References

 1. Wijesundara, Herbal Tea for the Management of Pharyngitis: Inhibition of Streptococcus pyogenes Growth and Biofilm Formation by Herbal Infusions, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6783935/, 2019