Physical Address

Wato, Balindong, Lanao del Sur
Philippines

Dr. Jaafar Said

Dr. Jaafar Said

Mga Sakit na Kayang Gamutin ng Kings Herbal

kings herbal

Ang King’s Herbal Plus ay isang natural na produkto na binubuo ng iba’t ibang halaman tulad ng carrots, eucalyptus, makabuhay, squash, taro, ampalaya, malunggay, miracle berry, sugar beet, tomato, amaranth, avocado, black bean, oregano, pennyworth, queens, red bean, shiny bush,…

9 Herbal na Gamot sa Pamamaga ng Paa

namamaga na paa

Ang pamamaga ng paa ay isang kalagayan na isinasalarawan ng pag-ambon ng sobrang likido sa ilalim ng balat, na madalas ay nagdudulot ng pamamaga. Mahalaga ang pag-unawa at pagtugon sa pag-aambon ng tubig upang mabawasan ang discomfort at pamamaga. Narito…